Nhạc hay

Chết Vì Cái Thái Độ

Tất cả giải pháp đều nằm ở “cái thái độ”. Đó là thái độ của mỗi cá nhân trong tổ chức đối với công việc mà mình phụ trách. Đó là thái độ của mỗi nhân viên đối với sản phẩm và dịch vụ do công ty mình cung cấp. Đó là thái độ của người lãnh đạo đối với ... Read More »